Danh sách đề tài NCKH của CBGV Khoa Hàng hải năm học 2016 - 2017

DANH SÁCH CÁC ĐỀ TÀI NCKH CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2016 - 2017

Đơn vị: Khoa Hàng hải

I. Đề tài NCKH cấp Bộ

STT

Tên đề tài

Cấp

Chủ nhiệm

 

 

1

Nghiên cứu dựng cảnh mô phỏng các vùng nước cảng biển Việt Nam phục vụ đào tạo và huấn luyện thuyền viên

     Bộ

TS. Trần Văn Lượng

 

I. Đề tài NCKH cấp Trường

TT

Tên đề tài

Chủ nhiệm

Thành viên tham gia

Mục tiêu

 

1.     

Nghiên cứu đề xuất giải pháp quản lý hiệu quả năng lượng cho đội tàu biển Việt Nam

PGS.TS. Nguyễn Kim Phương

 

ThS. Trần Văn Sáng

Trên cơ sở nghiên cứu kế hoạch quản lý hiệu quả năng lượng trên tàu biển (SEEMP) và thực trạng đội tàu biển Việt Nam, đề xuất các giải pháp mang tính kỹ thuật nhằm hỗ trợ thuyền trưởng và các sĩ quan hàng hải thực hiện hiệu quả công tác quản lý năng lượng trên tàu biển, đáp ứng yêu cầu của Phụ lục VI, sửa đổi bổ sung năm 2011, Công ước MARPOL 73/78.

 

2.     

Nghiên cứu đề xuất hoàn thiện phương án xây dựng chương trình đào tạo chuyên ngành Điều khiển tàu biển theo định hướng thời gian đào tạo 4 năm

TS. Nguyễn Mạnh Cường

ThS. Trịnh Thị Thu Thảo 

Nhóm tác giả tìm hiểu một số chương trình đào tạo chuyên ngành Điều khiển tàu biển ở một số nước tiên tiến trên thế giới đồng thời đánh giá chương trình đào tạo chuyên ngành Điều khiển tàu biển đang thực hiện với thời gian đào tạo 4,5 năm; phân tích những yêu cầu mới của thực tiễn. Trên cơ sở đó, bằng phương pháp tiếp cận phát triển, đề xuất chương trình đào tạo mới với thời gian 4 năm.

 

3.     

Một số quan điểm về tàu biển theo pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế

ThS. Bùi Hưng Nguyên

 

ThS. Trần Gia Ninh

 

- Cung cấp những cách quan niệm khác nhau về tàu biển trong pháp luật một số nước.

- Giải thích một cách tổng thể về việc thực hiện các quyền đối với tàu biển của chủ sở hữu và những chủ thể có liên quan khác.

- Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu về tàu biển và các quyền đối với tàu biển, đưa ra một số gợi ý đóng góp cho sự hoàn thiện trong hệ thống pháp luật hiện hành.

 

4.     

Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết tranh chấp bằng phương thức trọng tài thương mại tại Việt Nam

ThS. Lương Thị Kim Dung

 

ThS. Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh

ThS. Trịnh Thị Thu Thảo

Nghiên cứu những vấn đề lý luận về phương thức giải quyết tranh chấp qua trọng tài thương mại như thành lập trung tâm trọng tài, các hình thức trọng tài, tiêu chuẩn trọng tài viên, trình tự tố tụng trọng tài, thực trạng tình hình giải quyết các tranh chấp trong kinh doanh thương mại qua hình thức trọng tài tại Việt nam, những bất cập về mặt pháp lý khiến cơ chế giải quyết bằng trọng tài chưa thực sự hiệu quả, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động trọng tài thương mại của Việt nam

 

5.     

Đánh giá tác động về những đổi mới của Bộ Luật dân sự 2015 trong quá trình hội nhập quốc tế

TS. Nguyễn Thành Lê

 

LS. Phạm Thanh Tân

Nghiên cứu, đánh giá tác động về những đổi mới của BLDS 2015 đối với các chủ thể trong xã hội sẽ tác động như thế nào quá trình hội nhập quốc tế.

Nghiên cứu sự thay đổi về tư duy pháp lý cho phù hợp với xu thế của thời đại ngày nay để các chủ thể trong xã hội, đặc biệt là những người làm trong lĩnh vực pháp luật, các sinh viên chuyên ngành luật có những nhận thức về những giá trị của pháp luật trong xã hội hiện đại.

 

6.     

Xây dựng phần mềm quy hoạch tối ưu mạng đài bờ MF trong hệ thống GMDSS Việt Nam

ThS. Nguyễn Thái Dương

 

ThS. Mai Văn Hoàng

ThS. Đỗ Văn Long

Nghiên cứu các giải pháp quy hoạch và xây dựng một phần mềm cho phép quy hoạch tối ưu  mạng đài bờ MF trong hệ thống GMDSS Việt Nam.

 

7.     

Xây dựng chương trình  đào tạo sĩ quan khai thác sử dụng hệ thống định vị động nâng cao

ThS. Nguyễn Đình Hải

 

TS. Hà Nam Ninh

ThS.  Lê Thành Đạt

Xây dựng chương trình đào tạo sĩ quan khai thác sử dụng hệ thống định vị động nâng cao theo tiêu chuẩn IMO và phù hợp với điều kiện thực tế Việt Nam

 

8.     

Nghiên cứu một dạng rủi ro khó nhận biết trong hoạt động xuất khẩu thuyền viên

ThS. Đào Quang Dân

 

LS. Phạm Thanh Tân

ThS. Nguyễn Văn Thịnh

 

Trong xuất khẩu lao động là thuyền viên chứa đựng khá nhiều rủi ro, trong đó có những rủi ro mới phát sinh rất khó nhận biết và khó phòng tránh. Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu một dạng rủi ro mới phát sinh trong thực tiễn hoạt động xuất khẩu thuyền viên, mà rất khó nhận biết và chưa được đề cập, chưa được thảo luận, chưa được nghiên cứu, có tác động rất xấu đến hoạt động xuất khẩu thuyền viên. Đồng thời trên cơ sở kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ đề xuất các giải pháp hợp lý, khoa học, nhằm hạn chế dạng rủi ro này, không những bảo vệ quyền lợi của thuyền viên Việt Nam và doanh nghiệp xuất khẩu thuyền viên Việt Nam, mà còn góp phần không nhỏ vào việc phát triển công tác xuất khẩu thuyền viên của Việt Nam ngày một bền vững.

 

9.     

Xây dựng chương trình tính toán hướng và tốc độ dòng chảy khu vực luồng Malacca

Ks. Vũ Sơn Tùng

 

Th.S Bùi Thanh Huân

Th.S Nguyễn Đức Long

 

Xây dựng chương trình tính toán hướng và tốc độ dòng chảy cho khu vực luồng Malacca.

Chương trình đơn giản, nhanh chóng, thuận tiện cho người sử dụng có thể quan sát được sự thay đổi dòng chảy về hướng và tốc độ theo từng giờ trên bản đồ khu vực hàng hải.

Nâng cao việc ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành hàng hải.

 

10.           

Xây dựng tuyến hàng hải ven biển an toàn và kinh tế cho đội tàu pha sông biển VR – SB Việt Nam

ThS. Phạm Trung Đức

 

ThS. Nguyễn Văn Thịnh

ThS. Lã Văn Hải

Mục đích nghiên cứu của đề tài là xây dựng tuyến hàng hải ven biển an toàn và kinh tế cho đội tàu pha sông biển VR – SB Việt Nam

 

11.           

Nghiên cứu đề xuất xây dựng tuyến luồng phân chia giao thông hàng hải khu vực Cảng Hải Phòng – Quảng Ninh

 

PGS.TS. Nguyễn Cảnh Sơn

 

ThS. Lê Quang Vinh

KS. Trần Văn Truyền

 

Trên cơ sở nhu cầu phát triển của Cụm Cảng phía Bắc (Hải Phòng – Quảng Ninh) nằm trong cực tăng trưởng kinh tế phía Bắc của đất nước và tình hình giao thông đường thủy ngày càng đông đúc, mật độ giao thông ngày càng dày đặc của khu vực; các qui định của IMO về phân luồng giao thông hàng hải quốc tế. Đề tài xây dựng tuyến phân chia luồng giao thông nhằm đảm bảo an toàn cho tàu thuyền ra vào khu vực cảng Hải Phòng – Quảng Ninh, cũng như cho hàng hóa, đồng thời góp phần bảo vệ môi trường cho khu vực cảng nghiên cứu.

 

12.           

Nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường truyền sóng đến tầm xa  tác dụng của Radar hàng hải

ThS. Nguyễn Đức Long

 

Thạc sỹ. Lê Quốc An

Kỹ sư Trần Thanh Bình

Đề tài nghiên cứu và xem xét tới các thành phần tồn tại trong trong môi trường khí quyển và qua đó phân tích những nhân tố chính mà nhân tố đó có ảnh hưởng trực tiếp tới sự truyền sóng của Radar Hàng hải. Từ kết quả đó đề tài giúp cho Sỹ quan Hàng hải và người sử dụng Radar có được sự đánh giá chính xác về độ an toàn trên khu vực mà tàu thuyền đang hoạt động.

 

13.           

Nghiên cứu, xây dựng bộ bài tập thực hành trên hệ thống mô phỏng Navi Sailor 4000 phục vụ đào tạo – huấn luyện Hệ thống hiển thị thông tin Hải đồ điện tử (ECDIS) theo Model Course 1.27

ThS. Hoàng Xuân Bằng

 

ThS. Đỗ Thành Phố

ThS. Phạm Ngọc Tuấn

Nghiên cứu, xây dựng được bài tập ứng dụng thực hành trên hệ thống mô phỏng Navi Sailor 4000 áp dụng cho chương trình đào tạo – huấn luyện Hệ thống hiển thị thông tin Hải đồ điện tử (ECDIS) theo IMO Model Course 1.27.

 

14.           

Nghiên cứu những sự cố hay gặp phải của các thiết bị vô tuyến điện hàng hải và đề xuất các giải pháp phòng ngừa, khắc phục.

ThS. Phạm Văn Luân

ThS. Hoàng Duy Tùng

KS. Nguyễn Mạnh Hà

Đề tài sẽ nghiên cứu những sự cố của thiết bị vô tuyến điện, đồng thời đưa ra được quy trình kiểm tra, phát hiện kịp thời những hư hỏng và cách sửa chữa khắc phục, góp phần nâng cao năng lực khai thác và quản lý các thiết bị máy vô tuyến điện trên tàu.

 

15.           

Nghiên cứu các tai nạn đâm va  hàng hải tại vùng biển Việt Nam những năm 2012 – 2016 và đưa ra các giải pháp an toàn giảm thiểu các tai nạn.

ThS. Mai Xuân Hương

 

ThS. Nguyễn Thanh Diệu

ThS. Bùi Văn Hưng

Nghiên cứu các tai nạn những điển hình về đâm va tàu thuyền trên vùng biển Việt Nam và đưa ra các giải pháp an toàn hạn chế các tai nạn đâm va.

 

16.           

Nghiên cứu phương án hỗ trợ lai dắt tàu cỡ lớn chở thiết bị ngoại cỡ rời cảng PTSC Supply Base

TS. Trần Văn Lượng

 

ThS. Trần Quốc Chuẩn

ThS. Phạm Quang Thủy

TS. Nguyễn Minh Đức

Đề tài nằm trong dự án Hỗ trợ tính toán, xây dựng phương án đảm bảo an toàn cho các tàu cỡ lớn chở các thiết bị công trình dầu khí trên boong rời cảng PTSC Supply Base tại Vũng Tàu.

 

17.           

Nguyên nhân và biện pháp giảm thiểu hao hụt trong giao nhận và vận chuyển dầu thô từ giàn khoan tới Nhà máy lọc dầu Dung Quất

ThS. Ngyễn Xuân Long

 

ThS. Phạm Tất Tiệp

 

Xác định nguyên nhân và giải pháp giảm thiểu hao hụt trong giao nhận và vận chuyển dầu thô từ giàn khoan tới Nhà máy lọc dầu Dung Quất.