Thông báo kế hoạch đăng ký học phần học kỳ phụ năm học 2021 - 2022

 

Kính gửi:

                               - Các Khoa/Viện/Trung tâm.

                            Sinh viên hệ ĐH chính quy toàn Trường.

Nhà trường thông báo kế hoạch đăng ký học phần học kỳ phụ năm học 2021 - 2022 như sau:

1. Đối tượng đăng ký:

Học kỳ phụ dành cho các sinh viên học chậm tiến độ, học lại, học cải thiện điểm và đi thực tập theo tiến độ (không dành cho sinh viên học vượt tiến độ).

2. Công tác chuẩn bị (từ 10/06/2021 đến 15/06/2021):

- Phòng Đào tạo hoàn thành xếp thời khóa biểu trước ngày 11/06/2021 và chuyển dữ liệu lên cổng đăng ký trực tuyến.

- Từ 11/06/2021 đến 15/06/2021: Sinh viên đăng nhập hệ thống, đổi mật khẩu, xem trước lịch học và đăng ký học phần thử.

- Sinh viên có nguyện vọng mở thêm lớp học phần hoặc reset lại mật khẩu vui lòng gửi email đến địa chỉ dktt@vimaru.edu.vn để được hỗ trợ (dùng email sinh viên).

3. Đăng ký học phần (từ 19/06/2021 đến 27/06/2021):

- Đăng ký học phần: Sinh viên đăng ký học phần trên cổng đăng ký trực tuyến của trường http://dktt.vimaru.edu.vnLịch đăng ký cụ thể như sau:

+ Sinh viên các CTĐT chất lượng cao: từ 12h00 ngày 19/06/2021 đến 27/06/2021.

+ Sinh viên khóa 59 trở về trước: từ 08h00 ngày 19/06/2021 đến 27/06/2021.

+ Sinh viên khóa 60 và 61: từ 08h00 ngày 20/06/2021 đến 27/06/2021.

- Đăng ký bổ sung: SV năm cuối từ khóa 59 trở về trước gửi yêu cầu đăng ký bổ sung học phần trên cổng đăng ký trực tuyến để Nhà trường xem xét giải quyết.

- Rút học phần: Từ 02/08/2021 đến 13/08/2021, Sinh viên rút học phần trên cổng đăng ký nhưng vẫn phải đóng học phí cho các học phần xin rút.

4. Nộp học phí (từ 15/07/2021 đến 13/08/2021):

- Nộp học phí trực tiếp tại Phòng Kế hoạch - Tài chính (P.109 Nhà A1) hoặc  tại các chi nhánh của Ngân hàng HD Bank Hải Phòng:

Chi nhánh 1: Số 116 Nguyễn Đức Cảnh.

Chi nhánh 2: Số 376 Tô Hiệu.

+ Chi nhánh 3: Số 116C Lương Khánh Thiện.

Chi nhánh 4: Tầng 2 số 2 Lô 22A Lê Hồng Phong.

- Nộp học phí bằng hình thức chuyển khoản thông thường (không thực hiện chuyển khoản nhanh) với nội dung SV Nguyễn Văn A - Mã SV xxxxx nộp học phí VMU học kỳ/năm học:

+ Tài khoản Trường ĐH Hàng hải VN - Thu học phí tại Ngân hàng HDBank Hải Phòng, số tài khoản: 099704090000344;

+ Tài khoản Trường Đại học Hàng hải Việt Nam tại Kho bạc Nhà nước Hải phòng, số tài khoản: 3714.0.1055675.

Sinh viên các CTĐT chất lượng cao và lớp chọn đóng học phí tại Ban Tài chính (phòng 213 Nhà A4) hoặc chuyển khoản vào tài khoản Viện Đào tạo Chất lượng cao.

- Sau ngày 13/8/2021, những SV không nộp học phí sẽ không có tên trong danh sách lớp học phần, bị điểm F tất cả các học phần đã đăng ký và học phí nợ được chuyển sang kỳ kế tiếp.

5. Ghi chú:

- Phân bố thời gian của học kỳ phụ:

+ Thời gian học: 06 tuần, từ 02/08/2021 đến 12/09/2021.

+ Thi học kỳ: 01 tuần, từ 13/09/2021 đến 19/09/2021.

(Các học phần thực tập học và thi đúng theo thời gian trong quyết định thực tập).

- Sinh viên đăng ký đi thực tập chỉ nên đăng ký học một số ít học phần để cân đối giữa thời gian thực tập và thời gian học trên lớp (SV tham khảo ý kiến của cố vấn học tập khi đăng ký).

-Sinh viên Khoa Công trình và Viện cơ khí nếu đăng ký đi thực tập sẽ không được đăng ký học các học phần khác.

- Nhà trường mở tất cả các học phần để SV đăng ký nhưng chỉ tổ chức giảng dạy cho các lớp học phần có 10 sinh viên đăng ký trở lên (trừ các trường hợp đặc biệt Nhà trường sẽ xem xét cụ thể).

Điểm thi của học kỳ phụ chỉ dùng để tính điểm tích lũy, không dùng để tính điểm trung bình chung học kỳ và xét học bổng (ngoại trừ học phần thực tập theo tiến độ).

Đề nghị các đơn vị và cá nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện./.