THÔNG TIN TUYỂN SINH 2022 KHOA HÀNG HẢI 2022

 

     Khoa Hàng hải - đơn vị hàng đầu cả nước về chất lượng đào tạo 03 chuyên ngành: Điều khiển tàu biển, Quản lý Hàng hải và Luật Hàng hải. 

     Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2022 của Khoa Hàng hải như sau:

       -Chuyên ngành ĐIỀU KHIỂN TÀU BIỂN: 130

       -Chuyên ngành QUẢN LÝ HÀNG HẢI: 75

       -Chuyên ngành LUẬT HÀNG HẢI: 110

     Trở thành sinh viên Khoa Hàng Hải đồng nghĩa với việc bạn có cơ hội tuyệt vời được tiếp cận với chương trình đào tạo ngành hàng hải theo chuẩn quốc tế dưới sự giảng dạy của đội ngũ giảng viên giỏi chuyên môn, giàu kinh nghiệm. Bên cạnh đó, Khoa luôn cố gắng tạo cho sinh viên không gian học tập lý tưởng, sân chơi thú vị để trau dồi, phát triển các kỹ năng mềm. Hơn nữa, sinh viên luôn nhận được sự hỗ trợ từ Khoa về mặt vật chất và tinh thần trong suốt quá trình học tập.

Welcome to NAVI FAMILY

Trang thông tin tuyển sinh facebook: https://www.facebook.com/Tuy%E1%BB%83n-sinh-Khoa-H%C3%A0ng-h%E1%BA%A3i-Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-%C4%90H-H%C3%A0ng-h%E1%BA%A3i-Vi%E1%BB%87t-Nam-102374494810689

Chuyên ngành ĐIỀU KHIỂN TÀU BIỂN

Thông tin chi tiết: https://fb.watch/c6sGFnH72O/

Chuyên ngành QUẢN LÝ HÀNG HẢI

Thông tin chi tiết: https://fb.watch/c6sKHifrM6/

Chuyên ngành LUẬT HÀNG HẢI

Thông tin chi tiết: https://fb.watch/c6sNAM_7d2/