Để Đảng viên trẻ phát huy tốt vai trò, trách nhiệm

 

     Mỗi một người khi đứng vào hàng ngũ của Đảng đều mang trong mình những hoài bão, lý tưởng tốt đẹp là mong muốn được đóng góp công sức của mình cho sự phát triển của Đảng, của quê hương. Chính lý tưởng đó đã và đang thôi thúc biết bao thế hệ trẻ phấn đấu trở thành đảng viên.

 

 

 

Lễ kết nạp Đảng viên Trần Thế Dũng - sinh viên lớp ĐKT57ĐH 

 

     Vinh dự, trách nhiệm khi đứng trong hàng ngũ của Đảng

     Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam. Đảng không ngừng lớn mạnh nhờ thường xuyên làm tốt công tác phát triển đảng, chăm lo bồi dưỡng những người ưu tú trong giai cấp công nhân, nông dân, trí thức và các tầng lớp xã hội khác để bổ sung vào đội ngũ của mình.

     Để trẻ hoá đội ngũ của mình, Đảng ta luôn quan tâm phát triển Đảng trong thanh niên nhằm bảo đảm sự phát triển lâu dài và tương lai của Đảng. 

     Là sinh viên năm thứ 3 đại học nhưng Nguyễn Ngọc Hà, sinh viên lớp LHH58ĐH đã vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Với thành tích học tập nổi bật, Hà còn là một sinh viên nhiệt huyết trong các hoạt động chung của trường. Em chia sẻ: “Khi đứng dưới lá cờ Đảng và đọc lời thề, bản thân em cảm thấy rất vinh dự và tự hào. Đồng thời, em cũng cảm thấy mình càng phải nỗ lực học tập và tích cực tham gia các phong trào của Khoa, của Trường”. 

     Là một trong những hạt nhân của công tác Đoàn - Hội tại Khoa, Trần Thế Dũng - Chủ tịch liên chi Hội Sinh viên và Ủy viên Ban Chấp hành Liên chi đoàn Khoa chia sẻ: "Được đứng trong hàng ngũ của Đảng là niềm vinh dự, tự hào lớn đối với tôi. Từ khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng, tôi càng ý thức hơn về trách nhiệm của mình. Là sinh viên, trách nhiệm ấy không chỉ là học tập thật tốt, đóng góp nhiều hơn những ý kiến để xây dựng một tập thể lớp vững mạnh mà còn là đóng góp sức trẻ của mình tham gia nhiều hơn các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện đi đến những vùng sâu, vùng xa để giúp đỡ người dân nghèo, khó khăn...".

     Tạo môi trường để được rèn luyện và cống hiến

     Trong điều kiện hiện nay, khi đất nước hội nhập sâu rộng, tình hình trong nước và trên thế giới có những biến động mới thì việc phát huy vai trò, trách nhiệm của đảng viên trẻ nói chung, những đảng viên mới kết nạp nói riêng càng trở lên quan trọng và cần thiết. Mỗi người vào Đảng đều tự hứa, vào Đảng để được rèn luyện, cống hiến nhiều hơn và suốt đời tận tụy, trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng. Đảng viên phấn đấu tốt hay không một phần do môi trường rèn luyện, bồi dưỡng; vì vậy, đòi hỏi các tổ chức chính trị - xã hội, cấp ủy, cơ quan, đơn vị và gia đình phải tạo điều kiện, quan tâm chăm lo thấu đáo đến công tác bồi dưỡng tạo môi trường, tạo cơ hội để đảng viên trẻ được thử thách rèn luyện và cống hiến.

    Ngoài các yếu tố như: Truyền thống gia đình, sự nỗ lực của bản thân..., thì các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị tạo môi trường, đặt niềm tin để đảng viên trẻ có cơ hội được rèn luyện, thử thách, cống hiến là hết sức quan trọng. Điều đó sẽ giúp đảng viên trẻ nhận thức rõ hơn về ý thức, trách nhiệm của mình với sự phát triển của cơ quan, đơn vị và sự vững mạnh của đất nước.

     Theo đảng viên trẻ Nguyễn Anh Tuấn (Phó Bí thư Liên chi đoàn Khoa, giảng viên thuộc bộ môn Hàng hải) thì việc bản thân mỗi đảng viên phải thường xuyên trau dồi phẩm chất đạo đức, lối sống cũng như tự học tập, tu dưỡng, rèn luyện là việc làm cần thiết. Mỗi đảng viên trẻ khi đã kiên định với con đường mình lựa chọn thì việc tìm ra phương thức “truyền lửa” cho những thế hệ nối tiếp sẽ không còn là điều khó. Đó cũng là cách để mỗi đảng viên trẻ đem trí tuệ của mình phục vụ cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của nhân dân.

     Để đảng viên mới phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình, thiết nghĩ, cấp ủy, các tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội cũng cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên dương, khen thưởng, nhân rộng những tấm gương đảng viên trẻ tiêu biểu, xuất sắc. Bên cạnh đó, để nâng cao ý thức trách nhiệm của đảng viên mới kết nạp, công tác theo dõi, quản lý, giúp đỡ, kiểm tra đảng viên ở các cấp ủy, đơn vị quản lý cần phải được tiến hành chặt chẽ, thường xuyên, bảo đảm đảng viên sau khi vào Đảng luôn giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, gương mẫu, tiên phong đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; kịp thời loại bỏ những đảng viên không đủ tiêu chuẩn. Có như vậy, chất lượng đảng viên mới luôn được đảm bảo, góp phần củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng./.

 

Loại tài nguyên: